Видове рани

Когато тъканите са повредени, тялото автоматично започва лечебни процеси, които трябва да бъдат подкрепени с подходяща терапия.

Въпреки това, различните видове рани изискват специфично лечение, за да се достигне оптимално заздравяване. Тук ще намерите информация за отделните видове рани, специфични изисквания за тяхното лечение, както и преглед на препоръчаните продукти за дадени случаи.

Според дълбочината на увреждането, раните биват:

  • Повърхностни – при които е повредена кожата / лигавицата или подкожният / подмукозният лигамент;
  • Дълбоки – когато са засегнати по-дълбоки структури като съдово-нервни снопове, сухожилия и др.

Според наличието на патогени, раните биват:

  • Чисти – асептични;
  • Инфектирани – септични, за които различаваме:
    – Първична инфекция – инфекцията прониква в раната заедно с появата й;
    – Вторична инфекция – микробите попадат в раната по време на заздравяване.

Според времето изминало от момента на нараняване, раните биват:

  • Остри рани – заздравяват за кратко време и без значителни усложнения. Обикновено зарастването на раната следва стриктно фазите на заздравяване.
  • Хронични рани – не показват тенденция към зарастване в продължителен период от време (6 – 9 седмици) при наличие на адекватна терапия.