Заздравяването на раната е процес, който настъпва след образуването на раната и протича в 3 фази.

    • Възпалителна или ексудативна фаза (Почистване);
    • Фаза на гранулиране (Гранулация);
    • Фаза на епителизация (Епителизация);

    Лечението на всяка рана изисква адекватна медицинска помощ (почистване на раната и избор на подходящо средство за покриването й). В противен случай е налице риск от инфектиране и преход към хронифициране.