• Вакуумна терапия

  Вакуумна терапия

Терапията за лечение на рани с негативно налягане, още позната като вакуумна терапия, е иновативен метод за лечение на рани чрез създаване на контролирано локализирано негативно налягане върху раневата повърхност. Този метод спомага за свиването на раната, ускорява хода на почистващата фаза от оздравителния процес, подпомага автолитичния дебридман на раната, подобрява кръвоснабдяването и, освен всичко друго, е бариера срещу навлизането на вторична инфекция.

Системата за негативно налягане много често се използва за третиране на пост-оперативни рани, особено дълбоки и инфектирани рани, при които други методи не дават желания резултат на лечение.

Индикации за лечение с негативно налягане

 • Рани в почистващата фаза;
 • Гранулиращи рани;
 • Дълбоки и повърхностни рани;
 • Чисти и инфектирани рани;
 • Остри постоперативни рани;
 • Хронични рани – декубитуси, улкуси;
 • Отворен абдомен, медиастенити;;
 • Дехисцентни рани;
 • Травматични рани – изгаряния, и др.

Противопоказания за лечение с негативно налягане

Противопоказанията за употребата на вакуум система за третиране на рани са наличието на некротична тъкан, суха гангрена, кървене, нарушения в кръвосъсирването и някои видове фистули. При непосредствена близост до кръвоносни съдове, органи и сухожилия, и при пациенти на антикоагулантна терапия се препоръчва употребата на вакуум терапия да става само след внимателна преценка. Трябва да се обръща внимание и при прилагане върху кожни участъци след лъчетерапия или в участъци с кожни шевове.