• Хидротерапия

    Видове лечение на рани

Хидротерапията е лесен, ефективен и иновативен начин за лечение на остри и хронични рани. Тя се базира на факта, че поддържането на влажна среда подпомага оздравителния процес. Клиничните проучвания показват, че съществува ясна зависимост между адекватната хидратация на раната и оптималното й излекуване.

Лечението на рани чрез хидротерапията се състои от две лесни стъпки с използването на само два продукта:

  • Почистване на инфектирани и некротични рани (с превръзката HydroClean Advance);
  • Защита на раната и подпомагане на нейното оздравяване (дренаж на ексудат и хидратиране чрез превръзката HydroTac).

Трудно зарастващи рани

Въпреки че хидротерапията е ефективен начин за лечение на повечето незарастващи рани, трябва да се има предвид, че всеки тип рана има своите специфики. Най-подходящият вид влажна превръзка се определя от степента на ексудация на раната, наличието на некроза или бактериална колонизация (инфекция), наличието на покритие и, разбира се, дълбочината на раната. Не може да се пренебрегне и състоянието на пациента (чувствителност на кожата, алергии и др.).

Продукти, подходящи за лечение на рани по метода Хидротерапия: