Хронични посттравматични рани

    Хроничната пост-травматична рана възниква в резултат на недобро първично лечение на нараняване или поради усложнения по време на първичното лечение, които не са коригирани през последващите терапевтични етапи. Обичайните причини за хронифициране на травматични рани са контузии на меките тъкани, деколиращи наранявания, кожна некроза, остеити, инфектирани импланти, инфекции при ставна артропластика, инфекции на ставите или дълбоки мекотъканни инфекции. Често това развитие може да бъде приписано на първоначално подценяване на мекотъканната увреда, причинена от първоначалната травма.

    Сред първичните наранявания особено предизвикателна е откритата фрактура. Замърсяването често може да причини тежка мекотъканна или костна инфекция. Нестабилният белег, който възниква в области, подложени на механично натоварване, след като раните зараснат вторично или след присаждане на кожа, заемат особено място сред този тип рани.

    При тези белези, целостта на кожата не е нарушена, но лесно се образуват язви със съответния риск от инфекция, така че и при тази ситуация се налага третиране на меките тъкани. Целта на всички мерки за лечение на хронични посттравматични рани е постигане на стабилно мекотъканно покритие. Дебридманът и отстраняването на всички области на некроза и зони на инфекция, от своя страна, представляват първата стъпка за това. Понякога е невъзможно да се пощадят такива функционални структури, като сухожилията, фасцията и дори нервите и кръвоносните съдове. Трябва да се създаде такова състояние на меките тъкани, при което е възможно да се покрие дефекта, без риск от персистираща некроза и съответно, продължаване и разпространение на инфекция.

    Продукти, подходящи за лечение на хронични посттравматични рани: