Хронични радиационни увреждания

  Последици от радиационното лечение

  Лечението с йонизираща радиация води до неизбежно увреждане на кожата и подкожните тъкани. Дори и това увреждане да не е видимо макроскопски, първият признак за хронични последици от радиационното облъчване е телангиектазията, която може да се интерпретира като регенериране на разрушени капиляри.

  Кожата и подкожната тъкан не са така добре кръвоснабдени след излагане на радиация и преминават вторична атрофия. Тя изтънява и се свързва плътно към подкожните структури, поради загубата на подкожна мазнина. Освен това се наблюдава обща тъканна фиброза и преки клетъчни увреждания с хромозомни изменения. Локалният лимфедем, нарастващата хиалинизация за сметка на еластичните фибри и тромбоза в артериолите и венулите водят накрая до локални смущения в храненето и поради това до една трудно заздравяваща язва. Тези язви, в най-лошия случай, могат да преминат злокачествена трансформация след латентен период от 4 до 40 години.

  Кожните метастази се появяват предимно в облъчените области на кожата

  Ако първоначално стабилна област от облъчена кожа внезапно стане нестабилна, причината може да е рецидив на първичния тумор или злокачествена неоплазма, причинена от радиацията. Кожните метастази се появяват предимно в облъчените области на кожата. Други причини за подобно развитие са травма, като инжекции, биопсии, ухапвания от насекоми или химични фактори като локално лечение, продължително локално дразнене или професионално излагане на опасни химикали. Кожни инфекции, остеомиелит и неинфекциозни кожни заболявания, като варикозни вени и варикозен дерматит, също могат да доведат до хронично нараняване, както и някои вътрешни болести, като захарен диабет или атеросклероза.

  Хирургичното лечение включва резекция на локални рецидиви, резекция на нестабилен белег или резекция на увредената от радиация кожа, за да се постигне облекчаване на болката, улесняване на обгрижването и подобряване качеството на живот на пациента.

  Трябва да се отбележи, че много радиационни увреди често се лекуват консервативно и поради тази причина се подлагат на хирургично лечение прекалено късно. Опитът е показал и това трябва да се има предвид, че язвите в облъчените области по правило не заздравяват с консервативно лечение и хроничните язви в тези случаи лесно се превръщат в място на вторични злокачествени образувания. Освен, че така страданията на пациента могат да бъдат съкратени, ранното хирургично лечение в много случаи предотвратява необходимостта от комплексни реконструктивни процедури.

  Продукти, подходящи за лечение на хронични радиационни увреждания: