Растежът на доброкачествени или злокачествени тумори под или в кожата, води до унищожаване на интегритета на тъканите. Развиващи се с месеци и години, тези тумори могат да доведат до открито образуване на язви. Ако стадият, размерът и мястото на тумора позволяват, трябва да се направи опит за радикална операция като най-сигурен начин за лечение на тумора. Това означава, че лезиите, причинени от тумора се превръщат в хирургични рани и могат да бъдат лекувани и затваряни съобразно с това. В зависимост от обхвата на туморната операция, може да е необходимо затваряне на дефекта след подготовка на раната. Ако в терминалния стадий е възможно единствено палиативно лечение на тумора, това важи и за лечението на раната. Превръзките в този случай служат основно за облекчаване на болката, премахване на неприятни миризми и поддържане на раната в приемливо състояние възможно най-дълго.

    Продукти, подходящи за лечение на туморни рани: