Лечение със силиконови превръзки

Лечение със силиконови превръзки

Силиконовите превръзки са разработени, за да бъде намалена болката и минимизирана травмата при смяна на превръзка, както и да бъде осигурен комфорт за пациента при лечение на рани.

Лечение на пациенти с крехка кожа

Пациенти с тънка като хартия, лющеща се и крехка кожа са особено предразположени към наранявания. Това обикновено са възрастните, бебетата и хората с генетични кожни проблеми (напр. булозна епидермолиза). Крехката кожа може да бъде определена като кожа, податлива на увреда, в резултат на травма, която принципно не би увредила кожата на здрав индивид. Това може да се наблюдава или на макроскопско ниво (напр. кожни разкъсвания в следствие на травма) или на микроскопско ниво (напр. епидермален клетъчен стрипинг, причинен от отлепяне на адхезивна превръзка).

Какво представляват силиконовите превръзки?

Силиконите са инертни, синтетични съединения, които могат да варират по форма от масло до каучук и твърди смоли. Те са съставени от дълги полимерни вериги, които включват повтарящи се вериги от силиций заедно с въглерод, водород, кислород и понякога други елементи. Силиконите са меки и имат нежно прилепящо свойство, а това позволява лесно да заемат контурите на тялото и надеждно да се фиксират към сухи повърхности. Тези силикони са с ниска токсичност, рядко предизвикват нежелани реакции и не се абсорбират от тялото. Това ги прави идеални за приложение в превръзките за рани. Силиконовите превръзки са покрити с мек хидрофобен силиконов слой, който е лепкав на допир. Тези превръзки не залепят към влажното ранево ложе, но се прикрепят нежно към околната кожа. Те са проектирани да минимизират травмирането при отлепяне и не оставят адхезивни остатъци по кожата.

Какво е първично прилепяне?

Първичното прилепяне е способността на материала да прилепне незабавно към дадена повърхност, без да се плъзга. При силиконовите превръзки това се отнася до тяхната способност да създават множество точки на контакт между превръзката и неравната повърхност на кожата и раната. Това създава здрава и плътна спойка, предпазваща от изтичане на ексудат и мацерация на околната кожа. В идеалния случай, една превръзка трябва да  прилепя към мястото на приложение толкова, че да може да се задържи сигурно за необходимия период за носене. Същевременно, трябва да може да се отстрани, без да отлепя кожа или да травматизира раневото ложе.

Има ли различни видове силиконови превръзки?

Силиконовите превръзки имат различни целеви функции, създадени да отговарят на определени клинични нужди, напр.:

  • да се увеличи комфорта при носене
  • да се минимизира увредата на раневото ложе
  • да се съхрани околната кожа
  • да се третират рани с риск от хипертрофични белези или келоиди.

Първични раневи контактни слоеве

Тези контактни слоеве не са проектирани да абсорбират, а да позволят преминаването на ексудат през тях към абсорбираща вторична превръзка. Обикновено те са тънки и се състоят от гъвкава полиамидна мрежа, която е незалепваща към раневото ложе. Те са особено подходящи за повърхностни рани, напр. разкъсвания, изгаряния и кожни заболявания с образуване на субепидермални мехури (напр. булозна епидермолиза), където комфортът за пациента е приоритет.

Абсорбиращи превръзки

В днешно време в редица абсорбиращи превръзки има вграден мек силиконов слой, който осигурява деликатен контакт с раната. Едновременно с това ексудатът се поема от абсорбиращата подложка на превръзката, без риск от изтичане обратно към кожата.

Фиксиращи ленти

Необходимостта от атравматичност при смяна на превръзките обуславя създаването на фиксиращи ленти със силиконов адхезив. Те осигуряват нежна и същевременно надеждна фиксация на първичните превръзки и предполагат многократно отлепяне без травмиране на кожата.

Как силиконовите превръзки помагат да бъдат предотвратени усложнения свързани с раната?

Много превръзки изискват използването на продукти за фиксиране или прилепяне към кожата (напр. залепващи фиксиращи ленти), които да ги задържат сигурно към желаната позиция. Въпреки, че адхезивният слой не влиза в директен контакт с раната, многократното отлепяне може да увреди външния слой на околната кожа, особено ако пациентът е в напреднала възраст или кожата е крехка.

Когато превръзките засъхнат, те могат да залепнат за раневото ложе или околната кожа. Това обикновено се получава при използване на марлени компреси. Отстраняването на превръзки, които са залепнали за раната, може да причини увреждане на деликатната, новообразувана тъкан в раната и околната кожа и да провокира силна болка. В случай, че е необходимо напояване на превръзката, за да може тя да бъде отстранена и това причинява кървене или травма на раневото ложе или околната кожа, то е необходимо да се преразгледа избора на подходящ продукт.

Ролята на силикона за намаляване на болката при подмяна на превръзката

Известно е, че отстраняването на превръзка може да причини травма на раневото ложе и кожата около раната, а това от своя страна крие потенциал от увеличаване на болката и размера на раната, както и от забавяне на заздравяването. Според World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) пациентите изпитват най-силна болка при смяна на превръзка. Въпреки, че това може да се контролира с помощта на аналгезия или анестезия, силната болка при смяна на превръзка се свързва с повишаване на общите разходи.

В кои случаи се назначава прилагане на силиконови превръзки?

Силиконови превръзки могат да бъдат прилагани при широк спектър от рани със слаба до силна ексудация, вкл. декубитални рани, диабетно стъпало, венозни рани, травматични рани (напр. кожни разкъсвания), изгаряния.

Те са особено подходящи за:

  • пациенти с крехка кожа, включително бебета и възрастни
  • хора, които изпитват силна болка при смяна на превръзката
  • пациенти, при които е от изключителна важност да се предпази рисковата кожа около раната

Силиконовите превръзки не трябва да се използват при пациенти с алергия към силикон или при кървящи рани.

Източник: https://www.woundsinternational.com/download/resource/6106