Медицинско издание “Рани и тяхното лечение”

Рани и тяхното лечение

HARTMANN GROUP води началото си от далечната 1818 г, когато Лудвиг фон Хартман придобива предачната фабрика Meebold. По-късно, неговият син Пол Хартманн основава компанията Пол Хартманн и я разширява във фабрика за превързочни материали.

В HARTMANN се ангажираме да използваме знанията, които сме придобили през последните 200 години, за да създадем иновации и да подобрим резултатите при лечението на рани. През последните 20 години успяхме да превърнем превръзките от “покриване и абсорбиране” в терапевтични продукти, които активно допринасят за оздравяването.

В това издание се представят основните характеристики на раната и на раневото оздравяване. Описани са структурата и функциите на кожата. Последователно са изложени процесите на раневото заздравяване, факторите влияещи върху раневия процес и възможните нарушения произтичащи от тях, както и принципите на лечение на острите и хронични рани.

Функции на кожата

Оздравителен процес

Принципи за лечение на остри рани

Принципи за лечение на хронични рани

Ранева превръзка

Венозни язви-медицинско издание