Методи и средства за лечение на венозни рани

Доц. Д-р Димитър Петков

Интервю с Доц. д-р Димитър Петков

 Доц. д-р Димитър Петков притежава специалности по обща и съдова хирургия и е специализирал в редица европейски клиники. От 2008 г. е началник на отделение по съдова хирургия в Болница “Тракия”, гр. Стара Загора. Научната продукция на Доц. Петков включва над 60 статии в периодични издания в България и чужбина, участие в специализирани клинични ръководства в областта на съдовите заболявания, както и над 90 доклада, представени на наши и международни конгреси и симпозиуми.

Доц. Петков, по данни на NCBI (Национален център за биотехнологична информация) 10% от населението на Европа и Северна Америка страда от венозна клапна недостатъчност като 0,2% от тях развиват венозни рани. Има ли данни за заболеваемостта в България?

Данните за разпространението на Хроничната венозна Болест (ХВБ) в различните региони на Европа варира от 2 до 56% за мъжете и 1 до 60% за жените. Данни за България бяха регистрирани чрез мащабното епидемиологично проучване Vein Consult. В него честотата на ХВБ в стадии С1 – С6 е 63,9%, като заболяването се наблюдава приблизително при 40% от мъжете и 60% от жените. По отношение на наличието на венозни язви данните сочат, че всяка година при 0,3% от населението на страната се регистрират новопоявили се венозни язви, а 10% от всички пациенти с ХВБ са вече с налични венозни язви.

Известен факт е, че освен, че са много болезнени, нелекуваните венозни язви могат да имат сериозни последствия. Каква е основната причина за образуването на венозни рани и какво ще посъветвате хората, които се сблъскват с този проблем?

Основната причина за развитието на венозните язви е прогресирането на ХВБ. Те се развиват в последния и най-тежък стадий на заболяването. Причините за появата им е нарастващият тежък рефлукс във венозната система и прогресирането на възпалителните процеси във венозната стена и клапи. Социално-икономическият аспект на венозните улкуси е изключително сериозен. Пациентите са с влошени работоспособност и качество на живот, които често се съчетават и със социална изолация. Най-правилният съвет е болните да потърсят максимално бързо специализирана помощ от съдов хирург, за да може проблема да бъде решен и да бъде възстановено качеството на живот на пациентите в минимален срок.

Във Вашата практика сте имали много пациенти, чиито крайници са били с тежки венозни язви и имате сериозен опит зад гърба си. Какви видове медицински превръзки са най-подходящи за прилагане при венозни рани?

Венозните улкуси най-често са изпълнени с фибринови и некротични материи, дъното им е изпълнено с вели гранулации, ръбовете са задебелени, а кожата около тях е хиперпигментирана и променена. В почти всички случаи е налице и контаминация на раневата повърхност с колонии от патогенни бактерии. Лечението на този вид рани преминава през два етапа – фаза на очистване на раната от фибриновите и некротични материи до поява на начални гранулации и втора фаза – стимулация на гранулационните и епителизационни процеси. В първата фаза ефективно очистващо действие върху раневите повърхности имат Hydrsorb gel  и превръзката HydroClean. Във втората фаза позитивен ефект върху епителизацията на раната оказва превръзката HydroTac.

Какво Ви накара да прилагате Хидротерапия (HydroClean + HydroTac) като метод за лечение на хронични и трудно зарастващи рани?

В последните години хидротерапията прилагана за лечението на хронични рани категорично доказа своите предимства. Тя е лесно изпълнима в амбулаторни и домашни условия, както от медицински персонал така и от самия пациент, като това й предимство се съчетава с висока ефективност по отношение на оздравителните процеси в раневите повърхности.

Какви са основните предимства на влажните превръзки? Можете ли да ни посочите конкретен пример от Вашата практика?

Като основни предимства бих посочил стабилното и продължително поддържане на влажна среда в раната, ефективната абсорбция на ексудат и бактерии, позитивното повлияване на болевият синдром и лесният механизъм на изпълнение на превръзката.

По отношение на конкретен пример – пациентите, преминали през нашият център за лечение на рани през годините не са никак малко, като всеки от тях е бил с конкретен проблем, който сме решавали с индивидуален подход по най-добрия възможен начин. Това което бих искал да изтъкна, е че прилагането на съвременен метод за лечение на рани, какъвто е хидротерапията, определено има позитивен ефект върху оздравителните процеси във венозните язви и скъсява значително периода за лечението им.

Какви препоръки бихте дали на Вашите млади колеги, които са в началото на практиката си?

Да изучават внимателно и упорито всички нови методи, навлизащи в техните специалности. Познаването и широкото им прилагане в медицинските им практики ще бъде от полза, както за техните пациенти и близките им, така и за самите тях.