Lastodur soft / Ластодур софт

Силно разтеглив бинт

Описание

Силно разтеглив бинт с контролирана компресия в телесен цвят. Въздухопропусклив и нежен към кожата. Еластичност 160%. Може да се пере при 60⁰ и да се стерилизира.

Показания

За лека компресия, като поддържащ бинт при мускулно-скелетни травми, като спортен бинт.

Предпазни мерки:
• Ако пулсът на стъпалото не е осезаем, трябва да се направи доплер ултразвук до определете ABPI преди започване на лечението с медицинското изделие.
• Неправилната техника при поставяне на бинта може да доведе до стеснения, нежелани точки на натиск или други вреди.
• Ако пациентът усеща силна болка, изтръпване или забележимо обезцветяване на пръстите на краката по време на лечението с медицинското изделие, трябва незабавно да се свърже с медицинско лице, което да прегледа превръзката и при необходимост да я отстрани.