Omnifix E / Омнификс Е

Omnifix Elastic / Омнификс Еластик

Залепваща фиксираща лента

Описание

Самозалепваща лента от мек нетъкан текстил за прикрепяне и фиксиране на превръзки. С носеща хартия със зигзагообразно рязане, еластична по ширина, с висока въздухо- и влогопропускливост, отстранява се безболезнено без остатъци. В индивидуална картонена опаковка.

Показания

Фиксиращата лента Omnifix E е идеална за фиксиране на превръзки в областта на ставите, кръгли и конични части на тялото, както и за фиксиране на измервателни уреди, сонди или катетри.

Прилагане

Отрежете необходимия размер от фиксиращата лента Omnifix.

Сгънете тясната страна на покриващата хартия, издърпайте я и залепете откритата част от фиксиращата лента върху кожата.

След това бавно и внимателно нанесете фиксиращата лента върху превръзката на раната, без да опъвате.

Поставяне на Omnifix върху лакът

Направете разрез на фиксиращата лента и заоблете ъглите, както е указано на изображението.

При полагане на фиксиращата лента имайте предвид, че Omnifix е еластична само в едната посока.

Направените по този начин разрези ще предотвратят намачкването на фиксиращата лента и ще намалят опъването на кожата. Вземете предвид посоката на еластичност на фиксиращата лента, защото това може да ограничи или позволи движение на ръката.