3 ключови точки за оценка на рана

Ключови точки ца оценка на рана

Точната и навременна оценка на раната е предпоставка за правилна диагноза и назначаване на  лечение. Това е концепцията за така наречения триъгълник, или три взаимосвързани ключови точки, които трябва да се имат предвид при оценката на раната – раневото ложе, ръбовете на раната и зоната около раната.

Първо проверете раневото ложе

Усложненията, които се появяват в основата на раната, могат да се разпространят до ръбовете и околните тъкани. Оценката трябва да се фокусира върху:

  • вида на тъканта – некротична, дезинтегрираща, гранулираща, епителизираща
  • ексудата – количество, вид
  • инфекция – локална или системна.

Винаги е важно да се извърши проверка за признаци на гранулация, при опити за премахване на мъртвата тъкан, да се регулират нивата на ексудат и да се намали биологичното натоварване в раната.

Ръбовете на раната трябва да са влажни

По време на заздравяването епителните клетки мигрират през раневото ложе и покриват повърхността на раната (епителизация). За да се позволи миграция, ръбовете на раната трябва да са влажни, непокътнати и свързани с основата на раната. Оценката на ръбовете на раната може да предостави информация за етиологията на раната и ефективността на терапията.

По ръбовете на раната може да се наблюдава мацерация, дехидратация, подкопаване или наличие на релефни ръбове. Заздравяването може да се подпомогне чрез намаляване на мъртвата тъкан при подкопаване, дебридман на удебелени или релефни ръбове и регулиране на ексудата, за да се сведе до минимум рискът от мацерация.

Кожата около раната и количеството ексудат

Кожните проблеми около раната са често срещани и могат да забавят зарастването, да причинят болка, дискомфорт, уголемяване на раната и да повлияят неблагоприятно на качеството на живот на пациента. Количеството ексудат е ключов рисков фактор. Прекомерната ексудация намалява бариерната функция на кожата и увеличава риска от увреждане и мацерация. Това може да направи пациентите по-податливи на контактен дерматит.

Еритем и подуване могат да бъдат и признаци за наличие на инфекция. В близост до раната може да бъде забелязано наличието на мацерация, ожулвания, суха кожа, хиперкератоза и образуване на калус или екзема. Рехидратирането на сухата кожа и справянето с ексудата са необходими, за да се сведе до минимум потенциалният риск от увреждане на околните тъкани.

Източник: https://www.woundsinternational.com/resources/details/triangle-wound-assessment