• Лечение на рани

    Достъпна информация и
    ефективни процедури
    за по-бързо зарастване

    Всичко за раните

Лечение на рани

От древни времена хората превързват своите рани и така инстинктивно предприемат правилните мерки; спирането на кръвотечението и предпазването на раната са били основните цели на превръзките в продължение на хиляди години. Това продължава да е така и днес.

Благодарение на биохимичните и морфологични връзки при раневото заздравяване, установени през последните няколко десетилетия, стана възможно да се разработят раневи превръзки, които до голяма степен изпълняват и терапевтични функции. Затова, съвременните превръзки за рани са се превърнали в незаменима част от локалното лечение на рани.

Полезна информация

В нашия блог ще научите повече за раните, как да ги почиствате и превръзвате, как да разпознаете кога една рана е инфектирана и дали вече е прерастнала в хронична.