• Лечение на рани

    Достъпна информация и
    ефективни процедури
    за по-бързо зарастване

От древни времена хората превързват своите рани и така инстинктивно предприемат правилните мерки; спирането на кръвотечението и предпазването на раната са били основните цели на превръзките в продължение на хиляди години. Това продължава да е така и днес.

Благодарение на биохимичните и морфологични връзки при раневото заздравяване, установени през последните няколко десетилетия, стана възможно да се разработят раневи превръзки, които до голяма степен изпълняват и терапевтични функции. Затова, съвременните превръзки за рани са се превърнали в незаменима част от локалното ранево лечение.