• Фази

    в лечението на рани

    Общи принципи при лечението на рани

Заздравяването на раната е процес, който настъпва след образуването на раната и протича в 3 фази.

  • Възпалителна или ексудативна фаза (Почистване);
  • Фаза на гранулиране (Гранулация);
  • Фаза на епителизация (Епителизация);

Лечението на всяка рана изисква адекватна медицинска помощ (почистване на раната и избор на подходящо средство за покриването й). В противен случай е налице риск от инфектиране и преход към хронифициране.